Személyes adatok védelme

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ELVE

Bevezető rendelkezések

A jelen Szabályzat alkalmazásában a következőket kell érteni:
MIZU group s.r.o. , székhelye: Višňové 402, 01323 Višňové, Szlovákia, azonosító: 51 290 103, ÁFA-szám: SK2120665063, bejegyzett OÚ Zilina, Osztály: Sro, Betétszám: 69225/L (a továbbiakban: "Üzemeltető") (a továbbiakban: "Üzemeltető")
Személyes adatok: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, IP cím, cookie-k.
A chrusticek.eu e-shop üzemeltetője, mint a Személyes adatok kezelője ezúton tájékoztatja a Személyes adatok kezelésének módjáról és mértékéről, ideértve a Résztvevő személyes adatai kezelésével kapcsolatos (a továbbiakban meghatározott) jogainak mértékét. Adat.
A személyes adatok kezelése során az üzemeltető az alábbi jogszabályok szerint jár el, különösen:
számú törvény 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről, annak módosításai szerint,
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: a rendelet)
A Résztvevő az a természetes személy, aki az Üzemeltetőtől árukat és szolgáltatásokat vásárol.
Az üzemeltető az a természetes személy, aki ezt a webáruházat üzemelteti abból a célból, hogy árukat és szolgáltatásokat értékesítsen a résztvevőnek. A fentiekkel összefüggésben a személyes adatok kezelése:
amennyiben azokat az Üzemeltető termékeinek és/vagy szolgáltatásainak megrendelésével összefüggésben nyújtották, ill az Üzemeltetővel történő szerződéskötésről szóló tárgyalások részeként, valamint a megkötött szerződéssel kapcsolatban
pontjában felsorolt ​​célra/célokra. II.az ott megjelölt jogalap alapján
A személyes adatok feldolgozásának céljai és időtartamai
Az Üzemeltető a személyes adatokat a következő célokra kezeli:
szerződés vagy egyéb kötelezettség teljesítése és szolgáltatásnyújtás:
a személyes adatok kezelése az Üzemeltető és a Résztvevő közötti szerződés megkötéséről szóló tárgyalások során, szerződéskötés céljából, valamint a szerződéses jogviszony fennállása alatt történik;
elégedettségi kérdőívek küldése: elégedettségi kérdőívek küldése a létrejött megrendeléssel, helyfoglalással vagy közvetlen értékesítéssel kapcsolatban az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából. A személyes adatok kezelésének időtartama ebben az esetben 3 év;

 

törvényi kötelezettségek betartása (különösen számviteli, adó- és irattári ügyintézés, együttműködés a közigazgatási hatóságokkal, rendőrséggel, bíróságokkal stb.):
törvény szerinti számviteli bizonylatok archiválási jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében az adóbizonylatot a szerződés lejártától számított 10 évig megőrzi. Az Üzemeltető és a Résztvevő közötti szerződés létrejöttét követő évtől számított 10 évig a személyes adatok további feldolgozása és tárolása a számvitelről szóló 563/1991.
a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, együttműködés biztosítása a közigazgatási hatóságokkal, rendőrséggel, bírósággal: Az üzemeltető jogosult a résztvevő alapvető személyi, azonosító és elérhetőségi adatait, az árura vonatkozó adatokat, adatokat kezelni. a vásárló közötti kommunikációtól az árukra vonatkozó jótállási idő lejártától számított 4 évig.
az Üzemeltető jogos érdekei, az Üzemeltető jogainak védelme és törvényileg védett érdekei:
az üzemeltető jogainak hatékony védelme vita esetén. A feldolgozási idő itt az áru garanciális időszakának lejártától számított 4 év, és meghosszabbodik a vita lefolytatásának időtartamával;
az Üzemeltető jogos érdeke a kereskedelmi közlemények (általános ajánlatok és egyedi ajánlatok) további küldése a 7. § bek. törvény 3. -a. Az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004.sz. rendelet 47. pontja szerint, ha az Üzemeltető az Előfizető részére történő áru- és szolgáltatásértékesítéssel kapcsolatban elektronikus elérhetőséget szerzett.
az Üzemeltető szolgáltatásainak marketing és üzleti ajánlatai:
általános üzleti ajánlatok küldése termékekről és szolgáltatásokról: általános reklámüzenetek küldése a címzettek meghatározott csoportjának megcélzása nélkül. A személyes adatok kezelésének időtartama ebben az esetben 3 év;
Heureka kérdőívek küldése - ügyfelek által ellenőrzött: Heureka kérdőívek küldése az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében. Az üzemeltető elégedettségi értékelések és egyéb felmérések keretében személyes adatokat továbbít az e-mail címen belül egy harmadik félnek - egy másik üzemeltetőnek - Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1,186 00 Prága 8 - Karlín, Csehország A személyes adatok időtartama az adatkezelés ebben az esetben 3 év . (Itt a Résztvevő kifejezett hozzájárulása szükséges);

najnakup.sk kérdőívek küldése: najnakup.sk kérdőívek küldése az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából. Az üzemeltető elégedettségi értékelések és egyéb felmérések keretében a személyes adatokat e-mail címen továbbítja harmadik félnek - egy másik üzemeltetőnek - MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín A személyes adatok kezelésének időtartama ez az eset 3 év. (Itt a Résztvevő kifejezett hozzájárulása szükséges);

 

Pricemania.sk kérdőívek küldése: pricemania.sk kérdőívek küldése az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából. Az üzemeltető elégedettségi értékelés és egyéb felmérések keretében személyes adatokat továbbít az e-mail címen belül harmadik félnek - egy másik üzemeltetőnek - Pricemania s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava A személyes adatok kezelésének időtartama ebben az esetben 3 évek. (Itt a Résztvevő kifejezett hozzájárulása szükséges);
cookie-k: a webszerver által generált és a böngészőn keresztül a számítógépen tárolt rövid szöveges fájlok. Két típusa van. Mindenekelőtt a weboldal működésének és elemzésének biztosításához szükséges cookie-k (elektronikus kommunikáció elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő továbbítása, ezen cookie-k használata nem vitatható) (a továbbiakban: „Technikai sütik”). Ezen túlmenően ezek olyan cookie-k, amelyek egy adott természetes személyhez kapcsolódó személyes vonatkozásokat értékelnek (a továbbiakban: "reklám- és marketing cookie"). A második típusú cookie-k használatával a Résztvevőnek hozzájárulását kell kifejeznie. Ebben az esetben a feldolgozási idő 3 év. Részletesebb információkat és feltételeket az Art. Ezekben az irányelvekben.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:
A szerződés teljesítése – árurendelés és felhasználói fiók létrehozása vagy fogyasztói versenyen való részvétel esetén.
Hozzájárulás - különösen a hírekről és aktuális ajánlatokról szóló kereskedelmi közlemények küldésével, vagy egyéb marketing formákkal kapcsolatban, állásokról szóló közlemények küldésekor, illetve jelentkezők felvételekor a jelöltek adatbázisába. Minden adott hozzájárulás önkéntes, azt Ön bármikor visszavonhatja, de ez nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Törvényi kötelezettségek teljesítése – az adatok számvitelben történő vezetése, illetve az üzemeltető tevékenységét felügyelő, vitás kérdéseket elrendelő, határozatot végrehajtó állami és egyéb hatóságok rendelkezésére bocsátása.
Jogos érdek – szolgáltatásaink fejlesztésében, személyre szabásában, egyes marketingtevékenységekben, vagy a biztonsággal és a jogvédelemmel kapcsolatban. Ezekben az esetekben az üzemeltető mindig felméri, hogy az adatkezelés nem jelent-e indokolatlan beavatkozást a résztvevő jogaiba.

III. Személyes adatok védelmével és feldolgozásával kapcsolatos információk

Amennyiben a Résztvevő nem adja meg Személyes adatait, az Üzemeltetővel szerződést kötni és/vagy az ebből eredő szolgáltatásokat nyújtani számára nem lehetséges. Ebben az összefüggésben a személyes adatok az Üzemeltető meghatározott szolgáltatásának vagy termékének nyújtásához szükségesek.
A II. cikkben meghatározott határidők lejártát követően. Az Üzemeltető törli vagy anonimizálja a Személyes adatokat.
A Résztvevő csak a valós és pontos Személyes Adatokat köteles az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani. A Résztvevő felelős a megadott Személyes adatok helyességéért, pontosságáért és valóságtartalmáért. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a megadott adatok helyességéért.
Az üzemeltető mindent megtesz a személyes adatok jogosulatlan kezelésének megakadályozása érdekében.
Az Üzemeltető jogosult a Résztvevő személyes adatait harmadik félnek átadni az alábbi célokra: rendelési folyamat befejezése, áruk kiszállítása, üzleti közlemények küldése, ügyfél-elégedettség értékelése, ügyfélszolgálati szolgáltatások, panaszok feldolgozása, új regisztráció regisztrációja. vevő.
A személyes adatokat elektronikus formában, nem automatizált módon kezeljük és kezeljük.
Az üzemeltető semmilyen személyes adatot nem kíván továbbítani harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.
A személyes adatok kezelése során az üzemeltető nem alkalmaz automatizált egyéni döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást a 28. § (2) bekezdése szerint. törvény 1. és 4. §-a.

 

A Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai (információ a Résztvevő számára)

A Résztvevő jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban:
hozzáférést kérni az Üzemeltetőtől személyes adataihoz;
a megadott Személyes adatok helyesbítésére;
a megadott Személyes adatok törlésére ("az elfelejtéshez való jog");
a személyes adatok kezelésének korlátozása;
panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál;
a személyes adatok más üzemeltető részére történő továbbításának joga;
a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga;
a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga.
A résztvevő gyakorolhatja az 1. sz. Jelen cikk 1. pontja jelentkezés formájában a gdpr@chrusticek.sk címre igényelhető.
Abban az esetben, ha a Résztvevő úgy véli, hogy az Üzemeltető olyan Személyes adatait kezeli, amely ellentétes a magán- és magánéletének védelmével, vagy ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal, különösen, ha a Személyes adat a személyes adatok céljára tekintettel pontatlan. feldolgozása során:
kérjen magyarázatot az Üzemeltetőtől, e-mailben a gdpr@chrusticek.sk címre.
tiltakozni az adatkezelés ellen, és a gdpr@chrusticek.sk címre küldött e-mailben kérni, hogy az Üzemeltető gondoskodjon az így létrejött állapot megszüntetéséről (pl. Személyes adatok zárolásával, helyesbítéssel, kiegészítéssel vagy megszüntetéssel). Az üzemeltető a tiltakozásról haladéktalanul dönt és tájékoztatja a Résztvevőt. Amennyiben az Üzemeltető a kifogásnak nem tesz eleget, a Résztvevőnek joga van közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Ez a rendelkezés nem érinti a Résztvevő azon jogát, hogy kezdeményezésével közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon.
Amennyiben a Résztvevő a jelen pontban foglalt bármely jogát gyakorolja, az Üzemeltető köteles a kérelmének a Résztvevő által az Üzemeltetőhöz eljuttatásától számított 30 napon belül válaszolni.
cikk () bekezdéséből származó jog gyakorlására irányuló kérelem elfogadása 1) levél a) és f) pontban foglaltakra kizárólag a Résztvevő garantált elektronikus aláírásával ellátott üzenetben vagy az Üzemeltető székhelye címére küldött, hivatalosan hitelesített aláírással ellátott levél útján lehetséges. A pályázatnak tartalmaznia kell egy e-mail címet, amelyre egy ellenőrző e-mailt küldünk a jelentkező személyazonosságának megerősítésére.
Ha a Résztvevő gyakorolja a IV. (1) bekezdése alapján az Üzemeltető jogosult a Résztvevő személyazonosságának igazolását kérni. A személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmet a kérelmező e-mail címéről kell elküldeni. Ha a kérelmet eltérő formában, vagy eltérő e-mail címről nyújtják be, az Üzemeltetőnek jogában áll további ellenőrzést kérni az ellenőrző e-mailre küldött válasz formájában. Abban az esetben, ha a kérelmező az ellenőrző e-mail elküldését követő 14 napon belül nem igazolja személyazonosságát, a jogok gyakorlására irányuló kérelmét a IV. (1) bekezdését elfogadták, ezért nem fejezték be.
Az Üzemeltető jogosult méltányos díjat felszámítani a kezelt Személyes adatok fizikai másolatának rendelkezésre bocsátására irányuló ismételt és indokolatlan kéréssel kapcsolatos adminisztratív költségekért.

Címzettek, harmadik felek és cookie-k kategóriái

Az üzemeltető nem ad ki, nem tesz elérhetővé és nem tesz közzé személyes adatokat, de megoszthatja azokat harmadik fél szolgáltatóval. Adatokat csak a feltételeknek megfelelő szolgáltatás értékesítéséhez és nyújtásához szükséges mértékben osztunk meg. Az adatok megosztása, ha:
Vásárlás lebonyolítása, az adatok megadása a szükséges mértékben:
Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1,186 00 Prága 8 - Karlín, Csehország
MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, Szlovák Köztársaság

 

Pricemania s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Szlovák Köztársaság

Szállítás, miközben az adatszolgáltatás a szükséges mértékben lehetséges:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21
Weboldalak üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása; A személyes adatok szükség esetén a szükséges mértékig az üzemeltetőnek weboldal létrehozásával és kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára is rendelkezésre állnak, miközben az adatok megadhatók:
Shoptet s.r.o. Dvořeckého 628/8, 169 00 Prága 6, Csehország
Reklámszolgáltatás és az azokból származó adatok elemzése, amellyel a szükséges mértékben adatszolgáltatás lehetséges:
Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Google AdWords – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Facebook Pixel – Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta

Cookie-k
Az üzemeltető technikai sütiket használ a weboldal megfelelő működéséhez, ezek használatához nem szükséges a résztvevő hozzájárulása.
Az üzemeltető reklám- és marketingsütiket használ a résztvevő korábbi preferenciái szerinti tartalommegjelenítés, valamint a résztvevő érdeklődésének megfelelő reklámmegjelenítés céljából, míg a reklám- és marketingsütiket csak a résztvevő hozzájárulása alapján tárolja.
A Résztvevő jogosult a cookie-kat elutasítani vagy törölni, miközben az Üzemeltető figyelmeztet, hogy egy ilyen intézkedés a chrusticek.eu weboldal részleges vagy teljes működésképtelenné válását okozhatja.
A böngészőkkel és a cookie-k beállításaival kapcsolatos információk a következő webhelyeken érhetők el:
Króm
Firefox

internet böngésző

Záró rendelkezések

A Személyes adatok kezeléséből eredő minden jogviszonyra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó, függetlenül attól, hogy azokhoz hol fértek hozzá. A magánélet védelmével kapcsolatban a Résztvevő és az Üzemeltető között felmerülő vitákat az illetékes szlovák bíróságok döntik el.
Az érintett személy (Résztvevő) jogosult felvenni a kapcsolatot a Személyes Adatvédelmi Hivatallal (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
Jelen Alapelvek 2018.05.25-én lépnek hatályba.