Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek a MIZU Group s.r.o. társaság jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amelynek székhelye: Višňové 402, 01323 Višňové, Szlovák Köztársaság, IČO: 51 290 103, IČ DPH: SK2120665063, a cégjegyzékbe bejegyzett cég. OÚ Zilina, Osztály: Sro, Betétszám: 69225/L (a továbbiakban: "chrusticek.eu") és ügyfeleink, amelyek a chrusticek.eu, mint eladó és a vásárló, mint vevő között létrejött adásvételi szerződésből erednek. az interneten keresztül, és amelynek tárgya a www.chrusticek.eu internetes oldalon található online áruházon keresztül történő áruvásárlás.

 

 

KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

1.1. Bejegyzés. A regisztráció egy elektronikus űrlap kitöltése, amely mezőket tartalmaz a vásárló adatainak kitöltésére, beleértve a személyes adatokat is. A csillaggal jelölt adatok kötelező adatok, melyek kitöltése elengedhetetlen a sikeres regisztrációhoz.

1.2. Vevő. Vevő az a cselekvőképes természetes vagy jogi személy, aki érdeklődését fejezte ki az online áruházon keresztül áruk vásárlása és a chrusticek.eu-val az online áruházon keresztül kínált áruk tekintetében adásvételi szerződés megkötése iránt, és aki ennek érdekében megfelelően kitöltötte. kiküldte és kötelező érvényű megrendelést küldött az online áruházon keresztül, és a chrusticek.eu kiszállította azt. Törvényes szerve vagy képviselője jár el a jogi személy vevő nevében.

1.3. Meghatalmazott személy. A meghatalmazott az a vevőtől eltérő személy, aki a kötelező érvényű megrendelésben a megrendelt árut átadandó személyként szerepel. A meghatalmazott nevének feltüntetése a megrendelőlapon a megrendelt áru átvételére való felhatalmazásának minősül.

1.4. Megrendelőlap. A megrendelőlap elsősorban a vásárló személyes adatait tartalmazó elektronikus űrlap, ill a meghatalmazott személyének megjelölését, a megrendelt áru megnevezését, a megrendelt áru ÁFA-t tartalmazó vételárát, a szállítás helyét, az áru kiszállításának (szállításának) módját és az áruk szállításának (szállításának) árát. a szállítás helye.

1.5. Felügyeleti hatóság: SOI Inspectorate for the Žilina Region Predmestská 71, P.O. B-89 doboz; 011 79 Žilina, Termékek műszaki vizsgálati és fogyasztóvédelmi osztálya Telefon: 041 / 7632 130 Fax: 041 / 7632 139 E-mail: za@soi.sk

 

ÁRUK MEGRENDELÉSE ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1. Az adásvételi szerződés megkötése, amely alapján a chrusticek.eu szállítja a megrendelt árut a vevőnek (a továbbiakban: adásvételi szerződés vagy szerződés), a megkötési javaslat alapján történik. pontja alapján, valamint a chrusticek.eu által az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat írásbeli elfogadása.

2.2. Javaslat a szerződés megkötésére (a továbbiakban: „megrendelés”). A szerződés megkötésére tett javaslat a vásárló chrusticek.eu címre küldött megrendelése. A megrendelés elsősorban a www.chrusticek.eu weboldalon található megrendelőlap kitöltésével és az online áruházon keresztül történő elküldésével történhet.

2.3. A megrendelés a következőket is tartalmazza:

nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a vevő megismerte a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), amelyek az adásvételi szerződés szerves részét képezik, és azokkal teljes mértékben egyetértenek,
nyilatkozat arról, hogy tájékoztatták az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségéről,
törvény szerinti feltétel nélküli hozzájárulás megadása személyes adatainak kezeléséhez és felhasználásához. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények (a továbbiakban: Szt.), valamint jelen ÁSZF módosításáról, valamint abban az esetben, ha az ügyfél arra jogosult személy személyes adatait is megadja, ezt csak előzetes írásbeli hozzájárulásával teszi, amely a www.chrusticek.eu webáruházban bármikor érvényes, bizonyítási kérésre, a személyes adatok védelmére vonatkozó részletesebb rendelkezések a Személyes adatok védelmének alapelveiben találhatók.
A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívekkel határozzuk meg a Verified by vásárlók program részeként, amelyben e-shopunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor tőlünk vásárol, kivéve, ha a törvény 62. §-a szerint. nem. 351/2011. Az elektronikus hírközlésről szóló módosításokkal kapcsolatban Ön nem utasítja el az elektronikus levél direkt marketing célú küldését. Személyes adatokat a Verified by ügyfelek programon belüli kérdőívek küldése céljából kezelünk jogos érdekünk alapján, amely abból áll, hogy megbizonyosodunk arról, hogy elégedett-e a tőlünk vásárolt vásárlásával. A kérdőívek elküldéséhez, visszajelzéseinek kiértékeléséhez és piaci pozíciónk elemzéséhez feldolgozó közvetítőt veszünk igénybe, amely a Heureka.sk portál üzemeltetője, akinek e célból továbbíthatjuk a vásárolt áruval kapcsolatos információkat és az Ön e-mail címét. Az e-mailes kérdőívek küldésekor személyes adatait harmadik félnek saját célból nem adjuk át. Az Ügyfélellenőrzött program részeként e-mailben történő kérdőívek küldését bármikor kifogásolhatja a további kérdőívek elutasításával a kérdőíves e-mailben található hivatkozás segítségével. Kifogása esetén a kérdőívet a továbbiakban nem küldjük ki
nyilatkozatot arról, hogy az általa közölt összes információ igaz.

 

2.4.A megrendelés lejár:

a chrusticek.eu oldalról leadott megrendelés elutasításával,
a megrendelés visszaigazolására nyitva álló 5 napos határidő haszontalan lejártáig.

2.5. Szerződéskötési javaslat (a továbbiakban: megrendelés visszaigazolás) elfogadása. A megrendelés visszaigazolása a chrusticek.eu által a vevőnek címzett, időben írásos nyilatkozat, amelyben a chrusticek.eu megerősíti, hogy elfogadja a vevő megrendelését. A megrendelés időben történő visszaigazolása a megrendelés visszaigazolásának a vásárlónak a megrendelőlapon megadott e-mail címére történő kézbesítésével lép hatályba. A chrusticek.eu elhallgatása vagy tétlensége nem jelenti a megrendelés visszaigazolását.

2.6. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a rendelés visszaigazolása hatályba lép, vagyis amikor a rendelés visszaigazolása a megrendelőlapon megadott e-mail címre megérkezik a vásárlóhoz. A megkötött adásvételi szerződés tárgya a chrusticek.eu azon kötelezettsége, hogy a megrendelt árut a vevőnek a megjelölt szállítási helyre szállítsa, valamint a vevő kötelezettsége, hogy az árut a kiszállítás helyén a megbeszélt időpontban átvegye és a vételárat és a szállítási költség.

2.7. A megrendelésben az adásvételi szerződés megkötését követő bármilyen változtatás javaslat az adásvételi szerződés tartalmának megváltoztatására, és csak a vevő és a chrusticek.eu közös megegyezése után lehetséges. A chrusticek.eu nem köteles elfogadni az adásvételi szerződés tartalmának módosítására irányuló javaslatot.

ÁRUK VÉTELÁRA

3.1. A megrendelt áru vételára az aktuális ajánlatban, a megrendelésben, valamint a megrendelés visszaigazolásában szerepel. A vételár mindig tartalmazza az ÁFA-t, és forintban kerül meghatározásra

3.2. Az áru vételára a megrendelés visszaigazolásakor érvényes. A Chrusticek.eu fenntartja magának a jogot az ár változtatására a beszerzési költségek függvényében a megrendelés visszaigazolásáig. Ilyen esetben a Chrusticek.eu tájékoztatja a vásárlót az ilyen tényről, míg a vevő az árváltozásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 3 napon belül jogosult az árváltozást elutasítani. Ha a vevő megtagadja az ár módosítását, az adásvételi szerződés megszűnik.

3.3. Az áru vételára nem tartalmazza az áru chrusticek.eu raktárból a kiszállítás helyére történő szállításának költségeit, mely a vevőt külön-külön felszámítja az általa választott szállítási helyre történő áruszállítási mód szerint. a vásárló.

3.4. Valamennyi akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha egy adott terméknél másként jelezzük.

3.5. Vevő az adásvételi szerződés megkötését követően vállalja, hogy a vételárat a chrusticek.eu részére megfizeti az alábbi módok egyikén, amelyek közül a vevő az áru megrendelésekor választhat:

átutalással a chrusticek.eu számlára
utánvéttel - fizetés készpénzben az áru átvételekor a Szlovák Posta kézbesítőjének vagy más futárnak

3.6. A vevő vételár fizetési kötelezettsége a vételárnak a megrendelés visszaigazolásában megadott chrusticek.eu számláján történő jóváírásával vagy a vételár futárnak vagy Szlovák Postának történő átadásával teljesül. A chrusticek.eu számlára történő fizetéskor a vásárló vállalja, hogy a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett helyes változó szimbólumot feltünteti.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ (SZÁLLÍTÁSI IDŐ)

4.1. Ha az áru raktáron van, a vevő rendelése csak munkanapokon, attól a pillanattól számított 48 órán belül készül el, amikor az eladó a megrendelés átvételét a vevőnek átadja, míg a rendelkezés alatt az áru átadását értjük. kiszállítás futárszolgálaton keresztül. A vevő áruinak szállítási dátuma attól függ, hogy a vevő átveszi-e az ajánlott küldeményt. Az áruk kiszállítása a Szlovák Köztársaság területén kívülre csak kivételes esetekben, csak az eladó előzetes írásbeli jóváhagyása után lehetséges, a vevő és az eladó között külön megállapodott feltételek mellett.

4.2. A vételár chrusticek.eu számlára történő előzetes fizetési módjának kiválasztásakor a szállítási időszak a vételár chrusticek.eu számlán történő jóváírásától kezdődik, feltéve, hogy a vevő fizetéskor a helyes változó szimbólumot adta meg. Hibás változó szimbólum esetén a szállítási határidő attól az időponttól kezdődik, amikor a fizetés a vevő megrendeléséhez hozzárendelődik.

SZÁLLÍTÁSI HELY

5.1. A szállítás helye az a cím, amelyet a vevő a megrendelésben szállítási helyként jelölt meg, a chrusticek.eu pedig a megrendelés visszaigazolásában a szállítási helyként megerősítette.

AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSI HELYRE SZÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA

6.1. Az áru szállítási helyére történő szállításának módját a vevő az áru megrendelése során az áru megjelölése és a szállítási hely megadása után választhatja meg.

6.2. A megrendelt termékeket a GLS futárszolgálatán keresztül juttatjuk el a vásárlóhoz, míg a termékek kiszállításának költsége a vevő megrendelésének összértékéhez hozzáadódik.

6.3. Szállítási árlista

GLS futár:

Banki átutalással - postaköltség és csomagolás  1100 Ft

Utánvéttel - postaköltség és csomagolás 1500 Ft

ÁRUKELLÁTÁS

7.1. A chrusticek.eu áruszállítási kötelezettsége a megrendelt árunak a vevőnek vagy meghatalmazott személynek a szállítás helyén történő átadásával teljesül. A Vevő köteles az áru átvételét és átvételét a szállítólevélben írásban visszaigazolni. Ezt követően a vevő a megrendelésben megadott e-mail címére számviteli bizonylatot - számlát, mely jótállási jegyként is szolgál - kap.

7.2. A chrusticek.eu áruszállítási kötelezettsége akkor is teljesítettnek minősül, ha a chrusticek.eu webáruház a megbeszélt helyen és időben készen állt az árut a vevőnek átadni, ill. ha lehetővé teszi számára az áru átvételét és a vevő nem vette át az árut.

7.3. Abban az esetben, ha a vásárló az árut nem veszi át, és az árut visszaküldi a chrusticek.eu-hoz, a chrusticek.eu webáruház jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, és a vevőtől a szállítási és csomagolási költségek megtérítését követelni. az áru sikertelen leszállítása.

FELELŐSSÉG HIBAÉRT

8.1. A fogyasztó kellékszavatossági felelősségből eredő jogainak részleteire és az áruigénylési eljárásra a reklamációs eljárás az irányadó, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

8.2. törvény értelmében a chrusticek.eu és a fogyasztónak nem minősülő vásárló között létrejött jogviszonyban keletkezett termékhibákért való felelősség, ideértve a minőségi garanciát is. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről szóló módosításaira a Kereskedelmi törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók

MEGRENDELÉS VISSZAVONÁSA, SZERZŐDÉS ELÁLLÁSA

9.1. Mindaddig, amíg a megrendelés nem került kiszállításra a vásárlónak, a vásárló e-mailben vagy telefonon lemondhatja a megrendelését. A megrendelés törlése esetén kötbért vagy egyéb díjat nem számítunk fel. Abban az esetben, ha a vételár már kiegyenlítésre került és a megrendelés az ÁSZF jelen pontja szerint törölve lett, a chrusticek.eu a már kifizetett vételárat 14 naptári napon belül visszatéríti a vásárlónak.

9.2. törvény alapján a 102/2014. a távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során történő fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Távértékesítésről szóló törvény). "), a fogyasztó vevő a fogyasztó elállási jogának gyakorlásáról szóló tájékoztatóban foglaltak szerint az áru átvételének napjától számított 14 napon belül jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni. a www.chrusticek.eu weboldalon. A távértékesítésről szóló törvény szerint azonban a vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya elsősorban:

a fogyasztó különleges igényei szerint készült áruk, méretre készített áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése;
gyors minőségromlásnak vagy minőségromlásnak kitett áruk értékesítése,
védőcsomagolásban értékesített áru értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta,

9.3. Megrendelés törlésekor, valamint a szerződéstől való elálláskor meg kell adni vezeték- és vezetéknevét, e-mail címét, rendelési számát, a megrendelt áru leírását, valamint a számlaszámot a fizetés visszafizetéséhez. A jogbiztonság megőrzése és a megrendelés törlésének bizonyítása érdekében, ill szerződéstől való elállás esetén javasoljuk a rendelés lemondását ill a szerződéstől való elállást írásban küldték postai úton a Michal Jozek, Višňové 402, 01323 Višňové címre.

9.4. Az elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb az elállási határidő utolsó napjáig elküldték a chrusticek.eu címre. Ha a vevő eláll a szerződéstől, a szerződés kezdettől fogva eláll.

9.5. A szerződéstől való elállást követően a chrusticek.eu webáruház köteles:

az árut a vevőtől visszavenni, míg a vevő köteles az árut a következő címre küldeni: Michal Jozek, Višňové 402, 01323 Višňové. Javasoljuk, hogy az árut csomagban küldje ajánlott levélben. Ne küldje el nekünk az árut utánvéttel, mert utánvétet nem fogadunk el. Csatolja a csomaghoz az általunk az áruval együtt elküldött adóbizonylat másolatát és a szállítólevél másolatát.
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a vevőnek a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi kifizetést.

9.6. A chrusticek.eu webáruház nem köteles a vásárlónak többletköltséget megtéríteni, ha a vásárló kifejezetten a chrusticek.eu által kínált legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő áruszállítási módot választ. A többletköltség a vásárló által választott szállítási költség és a chrusticek.eu által kínált legolcsóbb általános szállítási mód költségei közötti különbözetet jelenti.

9.7. A vevő köteles az árut visszaküldeni vagy átadni a chrusticek.eu részére, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra. A chrusticek.eu áruk visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

9.8. A chrusticek.eu webáruház elsősorban az alábbi okok miatt jogosult elállni a vásárlási szerződéstől:

ha a vásárló a chrusticek.eu számlára történő fizetéskor a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül nem fizette ki a vételárat,
ha a vevő a megrendelt árut a megbeszélt időn belül nem veszi át a futártól
ha a vevő a megrendelt árut a megadott átvételi határidőn belül nem veszi át az illetékes postán,
ha a chrusticek.eu minden tőle kérhető erőfeszítése ellenére a chrusticek.eu webáruház nem tudja kiszállítani az árut, különösen azért, mert az áru elfogyott, már nem gyártják vagy szállítják és nem a chrusticek területén A .eu opciói különben megkapják
ha az ár, amelyen a chrusticek.eu megvásárolja az árut, jelentősen megváltozott.

9.9. A chrusticek.eu szerződéstől való elállása azon a napon lép hatályba, amikor az elállási nyilatkozatot kézbesítették a vásárlónak azzal a ténnyel, hogy az elálláshoz elegendő a szerződéstől való elállás e-mailben történő kézbesítése. A chrusticek.eu a már kifizetett vételárat a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszautalja a vevőnek készpénz nélküli átutalással a vevő számlájára, kivéve, ha a vevővel másként állapodtak meg.

9.10. A chrusticek.eu szerződéstől való elállása azonban nem érinti a chrusticek.eu azon károk megtérítéséhez való jogát, amelyek főként az áru vevőnek történő átadásának hiábavaló kísérletével kapcsolatban felmerült költségekből állnak.

9.11. A chrusticek.eu webáruház jogosult a vásárlóval szemben fennálló bármely igényét a vásárlásért kifizetett összegből kielégíteni.